Algemene factuurvoorwaarden

A. Reservaties

 1. Een reservatie is pas definitief na het storten van een voorschot van 20% van het factuurbedrag.
 2. Bij annulering tussen de 30 en 15 dagen voor huurdatum is een vergoeding van 20% van verschuldigd. Bij annulering van minder of gelijk aan 15 dagen voor huurdatum is een vergoeding van 100% verschuldigd.
 3. Indien het voorschot niet op de afgesproken datum is voldaan, behouden wij ons het recht de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen.
 4. Wanneer de klant bij aankomst door omstandigheden het gereserveerde accessoire (verlichting, zijpaneel,…) niet meer nodig acht zonder ons voorafgaand aan de levering te informeren, zal 50 % van het vertegenwoordigde bedrag verschuldigd zijn.

B. Betaling

 1. De huur dient te worden betaald tijdens de plaatsing van de tent. Enkel cash of tegen betalingsbewijs van een vooraf gedane overschrijving.

C. Aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk vanaf de plaatsing van de tent bij ondertekening van de leveringsbon, tot en met de afbraak en voor de volledige huurperiode.
 2. De huurder is vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor verlies, diefstal, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van het materiaal door welke oorzaak dan ook. De huurder is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de verhuurder tegen nieuwwaarde.
 3. ‘Gentse Tenten’ en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kan/kunnen NOOIT aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen bij een eventueel ongeval bij het gebruik van hun gehuurde goederen.

D. Plaatsing

 1. De tent wordt enkel geplaatst- en afgebroken door onze mensen.
 2. Extra kosten zullen worden aangerekend indien het terrein niet bereikbaar is per wagen.
 3. De ondergrond moet vlak zijn.
 4. De huurder dient te beschikken over de minimale ruimte nodig voor het type tent hij/zij huurt. Deze afmetingen zijn te vinden op onze website: www.gentsetenten.beBij twijfel gaan wij vooraf over tot een plaatsbezoek.
 5. Indien de huurder zelf metingen uitvoert, zonder tussenkomst van Gentse Tenten, en waaruit blijkt dat bij plaatsing de beschikbare ruimte onvoldoende is voor het plaatsen van de tent, is alsnog de volledige huursom verschuldigd aan de verhuurder.
 6. Op het overeen gekomen moment van afbraak, is de tent volledig ontruimd van welke inrichting dan ook, zoniet reken wij hiervoor een forfaitaire vergoeding door van 50,00 € Excl. BTW.

 E. Gebruik

 1. De huurder zal met de tent omgaan als een goed huisvader.
 2. De huurder zal geen zelfklevend materiaal op de tent aanbrengen/ bevestigen (mast of zeil), zoniet brengen wij hiervoor schoonmaakkosten in rekening.
 3. Het is de huurder verboden BBQ’s te plaatsen onder onze tenten, evenals is het gebruik van vuurkorven, vuurschalen en kampvuren is ten strengste verboden.
 4. Het gebruik van terrasverwarmers op gas is toegestaan, op voorwaarde dat deze op voldoende veilige afstand verwijderd staan opgesteld van het tentzeil.

 F. Klachten en betwistingen

 1. Klachten in verband met gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 20 dagen na de postdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de onderneming. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.
 2. Voor iedere betwisting aangaande huidige factuur zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd. Voor elke betwisting voor het vredegerecht is de rechtbank van Wetteren- Zele bevoegd.